Rijopleiding in Stappen


De Rijopleiding in Stappen (RIS) is een moderne lesmethode met een zeer hoog slagingspercentage. Als je kiest voor deze moderne rijopleiding, ben je beter voorbereid op deelname aan het verkeer.

Hoe werkt het?

De naam zegt het eigenlijk al. Bij de Rijopleiding in Stappen leer je in stappen. Je gaat steeds een stap verder nadat je de vorige stap voldoende beheerst. Je eerste stap zet je meestal thuis, waar je zelf de rijles voorbereidt. De laatste stap is dat je zelfstandig én veilig je route kunt plannen en rijden. Onder alle omstandigheden.

In vier modules

De opleiding is verdeeld over vier modules. Iedere module wordt afgesloten met een toets. Na afronding van de eerste en tweede module worden je kennis en vaardigheden getoetst. Een eigen rij-instructeur van Join Rijopleidingen neemt deze toets af.

In de derde toets maak je kennis met de gang van zaken bij het CBR. En wen je dus alvast aan een examensituatie. De examinator geeft je bovendien tips ter verbetering. In de derde toets, de tussentijdse toets (TTT), kun je vrijstelling verdienen voor de bijzondere verrichtingen van het praktijkexamen. De vierde en laatste toets is het praktijkexamen.

Scripts

Autorijden leer je bij de Rijopleiding in Stappen in verschillende handelingen. Deze handelingen worden beschreven in zogenaamde scripts, 46 in totaal. Een script behandelt bijvoorbeeld wegrijden, afslaan of ingehaald worden. In de RIS gebruik je voor het aanleren van deze scripts een lesboek. Zo’n script beschrijft nauwkeurig de onderdelen van de handeling in telegramstijl.
Een script is net een checklist: je doorloopt netjes alle stappen. Je instructeur, de examinator en jijzelf spreken allemaal dezelfde taal. En dat voorkomt veel verwarring.

Leerlingkaart

In de Rijopleiding in Stappen krijg je een eigen leerlingkaart. Daarop houdt de instructeur je vorderingen nauwkeurig bij. Hiermee kan je zelf zien hoe je ervoor staat en waaraan je nog moet werken. Na bijna elke les wordt er weer een vooruitgang aangetekend op je kaart. De leerlingkaart is inbegrepen bij het cursusboek dat je moet kopen.

Voorbeiden op het examen

Het rijexamen is vooral gericht op je zelfstandigheid. Een onderdeel van het examen is een zelfstandige route rijden. Dat kan zijn dat je met een navigatiesysteem gaat rijden of een clusteropdracht krijgt of je rijdt zelfstandig naar een oriëntatietiepunt.

De examinator zal ook aan situatiebevraging doen en de door jezelf vooraf ingevulde zelfreflectieformulier met je doornemen en zijn bevindingen daarover mededelen.

Bijzondere verrichtingen

De bijzondere verrichtingen worden onderverdeeld in 3 onderdelen namelijk: Parkeeropdracht, Keeropdracht en Stopopdracht. Bij elk van deze opdrachten heb je zelf de keuze met welke bijzondere verrichting je de opdracht uit gaat voeren (hoe zou jij het doen als je jouw rijbewijs al had).

Tussentijdse toets

Als je bent geslaagd voor je theorie-examen, kun je de tussentijdse toets doen. In deze toets kun je bovendien vrijstelling verdienen voor de bijzondere verrichtingen op je praktijkexamen.

Wat moet je meenemen naar je examen:

  • Geldig legitimatiebewijs
  • Oproepkaart
  • Eigenverklaring
  • Voldoende uitslag theorie-examen
  • Eventueel adviesformulier van je tussentijdsetoets
  • Zelfrefelectie formulier